من رفتارم نیستم | درمان هوشمندانه
15471
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15471,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge | toptheme,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

من رفتارم نیستم

من رفتارم نیستم

اکثر مردم موافقت می کنند که حداقل بیشتر از ده روش زیر بیشتر اوقات وجود دارند : قلب، روح، ذهن، بدن، مفاهیم، هیجانات ، افکار، احساسات، رفتارها و خاطرات.

با این حال، اکثر مردم آموزش داده می شوند تا خودشان را با رفتارهای خوب یا بدشان قضاوت کنند.

برای اصلاح این خطا، هر زمان که خودتان را با یک رفتار خوب یا بد ارزیابی کردید، سؤال های زیر را بپرسید:

 1. آیا قلب من این رفتار است؟
  2. آیا روح من این رفتار است؟
  3. آیا ذهن من این رفتار است؟
  4. آیا بدن من این رفتار است؟
  5. آیا همه مفاهیم من این رفتار است؟
  6. آیا تمام هیجانات من این رفتار است؟
  7. آیا همه افکار من این رفتار است؟
  8. آیا تمام احساسات من این رفتار است؟
  9. آیا همه رفتارهای من این رفتار است؟
  10. آیا همه خاطرات من این رفتار است؟

از انجا که شما به راحتی می توانید به هر سوال پاسخ نه! بدهید، پس شما رفتاری که قضاوت یا ارزیابی می کنید که باشید، نیستید.

بدیهی است که از انجا که اکثر اوقات شما قلب، روح، ذهن، بدن، مفاهیم، هیجانات ، افکار، احساسات، رفتارها و خاطرات هستید ، نمی توانید تنها یک یا حتی چند رفتار در هر زمان داشته باشید. شما فقط می توانید در هر زمان همه چیزی که هستید باشید. فکر کردن اینکه شما کمتر از چیزی که هستید خطا یا اشتباه واضح است.

برای مثال اگر کسی شما را با اسمی صدا می زند– این نمی تواند شما را به چیزی تبدیل کند. شما هرگز به تصور کسی از شما تبدیل نمی شوید ، زیزا شما خیلی بیشتر از توصیف ، برچسب ، نام و یا افکار صرف هستید. برای اثبات این به خودتان ، زمانی که خودتان یا کس دیگری یرچسب احمق را به شما زده به یاد اورید. حالا از خودتان بپرسید اگر این درست بود یا هست — با به یاد اوردن ده قسمتی که شما همیشه هستید و با پرسیدن اگر هر یک از ده قسمت احمق است فقط به خاطر اینکه شما یک کار احمقانه انجام دادید و به همین ترتیب برچسب احمق خورده اید. جواب این است: “نه!” شما احمق نیستید حتی اگر آنچه انجام دادید احمقانه بوده. شما نمی توانید احمق باشید!

حالا حقیقت را می دانید که برچسب زدن مردم یا صدا کردن افراد با اسامی عینا دروغ است. ما به درستی می توانیم رفتار را برچسب گذاری کنیم ، اما نه افراد ، نه موجودیت!

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه