باز کردن اسرار پنهان مغز | درمان هوشمندانه
36
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-36,single-format-link,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge | toptheme,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

باز کردن اسرار پنهان مغز

این سومین پایه علمی است که درمان هوشمندانه از آن استفاده می کند. درمان از راه افزایش انگیزه (MET)  بر پایه های اصول روانشناسی انگیز شی استوار است و به منظور ایجاد تغییر انگیزه سریع و درونی طراحی شده است . در این راهبرد هیچ تلاشی جهت راهنمایی و آموزش بیمار صورت نمیگیرد بلکه راهبردهای انگیز شی جهت متحد کردن منابع شخصی فرد مصرف کننده مواد مخدر استفاده میکند . در MET  مسئولیت یافتن روش روش تغییر رفتار برعهده خود بیمار است . در این رویکرد فرض بر این است که بیمار میتواند از منابع موجود خود برای ایجاد تغییر در رفتارش استفاده کند . ترکیب این روش (MET)  و (CBT)  که یادگیری و تمرین های مقابله ای ویژه ای را برای درمان سوء مصرف مواد مخدر دارد ، یک مکمل بی نقص درمانی را ارائه میکند . MET  پاسخی برای چرایی قطع مواد مخدر و CBT  راهکارهایی برای چگونگی قطع مواد را به فرد مصرف کننده عرضه میکند. به طور مثال برای بیماری که از انگیزه ضعیف و منابع محدود رنج میبرد ، MET  تاکید اولیه را روی راهبردهای انگیرشی قبل از پرداختن به مهارت های مقابله ایی خاص (CBT)  ، تامین میکند .

این برنامه ، قلب درمان هوشمندانه است . هر هدف ابزارها ، تکنیک ها و راهکارهایی را برای فرد مصرف کننده مواد مخدر فراهم می کند که در مسیر درمان اعتیاد برای فرد مفید و موثر است . بسیاری از این ابزارها به حدی مفید هستند که حتی پس از درمان کامل نیز میتوانند از آن در هنگام مواجه با مشکلات ،  رسیدن به آرامش ،  رضایتمندی و همچنین حفظ تعادل در زندگی به فرد بیمار کمک شایانی نماید .

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه